Katalog Author 2020 - Author bicycles

Katalog Author 2020

KATALOG 2020 ( 25.9 MB )Pobierz katalog w formacie PDF
Table of content
Bike range
E-BIKES - electric bikes
ROAD - road bikes
GRAVEL - gravel bikes
MTB - mountain bikes
MTB 29 - mountain bikes 29
MTB 27.5 - mountain bikes 27.5
MTB 26 - mountain bikes 26
MTB ASL - ladies mountain bikes
MTB ASL 29 - ladies mountain bikes 29
MTB ASL 27.5 - ladies mountain bikes 27.5
CROSS - cross bikes
CROSS 29 - cross bikes 29
CROSS - cross bikes
CROSS ASL - ladies cross bikes
CROSS 29 ASL - ladies cross bikes 29
CROSS ASL - ladies cross bikes
CITY - city bikes
JUNIOR - junior bikes
JUNIOR 27.5 - junior bikes 27.5
JUNIOR 26 - junior bikes 26
JUNIOR 24 - junior bikes 24
JUNIOR 20 - junior bikes 20
JUNIOR 16 - junior bikes 16
ACCESSORIES - parts and accessories